Việc làm đăng tuyển: 7838
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Thỏa thuận sử dụng

Seek.com.vn là một website chuyên về tuyển dụng việc làm tại Việt nam.
Việc truy cập website Seek.com.vn là hoàn toàn tự nguyện từ phía người sử dụng.
Vui lòng đọc kỹ những thỏa thuận sử dụng này trước khi truy cập và sử dụng website Seek.com.vn cho những mục đích riêng của mình.
Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào ghi dưới đây, xin đừng tiếp tục truy cập Seek.com.vn. Khi bạn tiếp tục việc sử dụng trang Seek.com.vn này, mặc định bạn đã đồng ý với những thỏa thuận dưới đây của trang web.
1. Trang web Seek.com.vn chỉ được sử dụng cho những mục đích phù hợp với pháp luật Việt nam. Người sử dụng không được gửi hoặc tải các thông tin bất hợp pháp, vi phạm thuần phong mỹ tục, đe doạ, kích động bạo lực, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, xúc phạm, mạo danh cá nhân hoặc tổ chức mà mình không có quyền đại diện, hoặc bất kỳ loại thông tin có nội dung không lành mạnh nào khác.
2. Người sử dụng không được phép tải lên website những phần mềm có chứa virus hay các chương trình có thể gây hại cho trang web này. Không được tìm cách để xâm hại, cản trở đến hoạt động bình thường của website.
3. Người sử dụng có quyền tạo cho mình một tài khoản để truy cập, đăng tải thông tin, quản lí nội dung đăng tải trong phạm vi website cho phép. Người sử dụng phải có trách nhiệm bảo quản tài khoản, mật khẩu riêng của mình.
4. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung các thông tin mà mình gửi lên trang tuyển dụng việc làm Seek.com.vn. Trang tuyển dụng việc làm Seek.com.vn chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác về nội dung các thông tin do người sử dụng đăng tải lên website. Chúng tôi không giữ vai trò là đại diện hoặc bên liên quan trong quá trình giao dịch, thỏa thuận về các chế độ làm việc, tiền lương và các vấn đề khác giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.
5. Các thông tin thông báo tuyển dụng hoặc tìm kiếm việc làm khi gửi lên website tuyển dụng việc làm Seek.com.vn, người sử dụng phải điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và theo hướng dẫn. Người sử dụng không được phép đăng tải các tin thông báo tuyển dụng hoặc tin tìm kiếm việc làm hoàn toàn bằng CHỮ HOA. Hai hồ sơ được gửi lên bằng cùng 1 tài khoản không được có nội dung và ngôn từ giống nhau hoàn toàn.
6. Những hồ sơ không đầy đủ về nội dung, thiếu các thông tin cần thiết sẽ không được duyệt và không được đăng tải chính thức trên website cho đến khi nó được sửa đổi, hoàn chỉnh lại về nội dung và hình thức. Những hồ sơ có nội dung giống nhau hoặc nội dung không rõ ràng, vi phạm vào các điều khoản thỏa thuận của trang web này sẽ bị xóa khỏi hệ thống mà không cần thông báo  trước cho người đăng hồ sơ đó biết.
7. Seek.com.vn giữ quyền biên tập, chỉnh sửa nội dung các thông tin do người sử dụng gửi lên và giữ quyền quyết định đăng tải chính thức các thông tin đó  lên website  tuyển dụng việc làm Seek.com.vn.
Seek.com.vn có quyền xóa bỏ tài khoản, không cho phép người sử dụng truy cập hệ thống khi người sử dụng có những hành động cố tình vi phạm các điều khoản thỏa thuận này.
8. Seek.com.vn không chịu trách nhiệm về các đường dẫn tới các trang web khác, không thuộc phạm vi trang tuyển dụng việc làm Seek.com.vn quản lí.
9. Seek.com.vn không đảm bảo rằng  trang web luôn hoạt động tốt hay không có những lỗi kỹ thuật có thể xảy ra. Seek.com.vn  hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước những phát sinh rủi ro bất khả kháng như hệ thống bị xâm hại trái phép, đường truyền bị gián đoạn, bị nhiễm virus, hệ thống máy chủ bị sự cố, lỗi phần mềm, dữ liệu bị hư hỏng, thay đổi hay mất mát ngoài ý muốn.
10. Seek.com.vn  có quyển thay đổi lại nội dung của bản thỏa thuận này bất kì thời gian nào cho thích hợp với yêu cầu thực tế. Người sử dụng nên vào kiểm tra thường xuyên để xem lại nội dung trong bản thỏa thuận này.