Việc làm đăng tuyển: 7393
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Worklink

Thông tin nhà tuyển dụng

Worklink

Aiming to become Vietnam’s leading professional HR Services Provider. Worklink commits to bringing effective and feasible HR solutions to Employers, also helping Candidates find their dream jobs with competitive salary package.

Worklinks Culture
Friendliness - Creativity.
Professionalism - Responsibility.
Transparency - Fairness.

Quy mô công ty: 10-50 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: