Việc làm đăng tuyển: 7282
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại NPBFX Limited

Thông tin nhà tuyển dụng

NPBFX Limited

Công ty NPBFX được thành lập năm 1996, trong lĩnh vực Forex.
Trong năm 2016, NPBFX được chứng nhận thành viên Danh Mục A của Ủy Ban Tài Chính, số tiền bảo hiểm chi trả cho mỗi khách hàng lên đến 20,000 USD mỗi khách hàng.

NPBFX phục vụ khách hàng ở những châu lục khác nhau trên thế giới, và hoạt động theo chuẩn mực quốc tế của doanh nghiệp tốt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.
Xem thêm tại : www.npbfx.com

Quy mô công ty: 10-50 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: