Việc làm đăng tuyển: 7312
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Ginex investment joinstook company

Thông tin nhà tuyển dụng

Ginex investment joinstook company

Ginex là một công ty chuyên về dịch vụ headhunt tại Hải Phòng, chuyên cung cấp nhân sự có trình độ chuyên môn cao cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng.
Website: http://ginex.com.vn
Facebook: https://www.facebook.com/tuvannhansuhp/

Quy mô công ty: 10-50 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: