Việc làm đăng tuyển: 7598
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Đông dược Savipharm

Thông tin nhà tuyển dụng

Đông dược Savipharm

Xây dựng giá trị cốt lõi đi từ cái tâm
Xây dựng đội ngũ tinh nhuệ bán như không bán
Phụng sự để phát triển
Đầu tư 100% vốn nước ngoài
Tiên phong nắm bắt và đi đầu xu hướng
Tầm nhìn đi ra thế giới mang thương hiệu uy tín an toàn tận tụy

Quy mô công ty: 10-50 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: