Việc làm đăng tuyển: 7780
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Cty TNHH Tân Thanh

Thông tin nhà tuyển dụng

Cty TNHH Tân Thanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với tiêu chí “Đẳng cấp quốc tế - Thương hiệu Việt Nam”.chuyên cung cấp các dòng sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
Công ty được thành lập năm 2015 với số vốn ban đầu là 15 tỷ đồng Việt Nam .
Mặc dù là một công ty còn non trẻ trong ngành nông nghiệp, nhưng công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn, bằng nỗ lực của toàn thể CBCNV trong toàn công ty, cùng với sự ủng hộ của các cấp, ban, ngành, các vị khách hàng quý mến và những đối tác tin cậy. Công ty đã từng bước xây dựng vị thế của mình trong ngành nông ngiệp nói riêng và doanh nghiệp VN nói chung.

Quy mô công ty: 50-200 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: