Việc làm đăng tuyển: 7840
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại công ty TNHH Wakyo Magall

Thông tin nhà tuyển dụng

công ty TNHH Wakyo Magall

Ngành nghề kinh doɑnh:

-Cơ Khí - Máy móc và Ƭrɑng Ƭhiết Ɓị
-Chuyên gia công nam châm và kinh doanh nam châm.
Manufacturing and trading of Magnetic Products which are used for Magnetic Sensors, Magnetic Separators, Magnetic Holding Device, Magnet Coupling and Magnet Units for acting Ion, Electron or Electric Current.

Quy mô công ty: 10-50 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: