Việc làm đăng tuyển: 7580
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Công ty TNHH TMSX đông hưng mới

Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty TNHH TMSX đông hưng mới

Công ty tnhh đông hưng mỚi chuyên lẮp đẶt gia công các loẠi lò hơi, Ống hơi cho công ty sẢn xuát - bẢo trì và dưỠng lò hơi cho các công ty sẢn xuẤt trong cẢ nưỚc
SẢn phẨm cỦa công ty đẠt chẤt lưỢng cao trong nghành cơ khí nưỚc nhà . Các khách hàng cỦa công ty rẤt yêu chẨn và tín nhiỆm sẢn phẨm cỦa công ty

Quy mô công ty: 50-200 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: