Việc làm đăng tuyển: 7580
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Công ty TNHH Thái Sơn SP

Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Thái Sơn SP

Công ty sản xuất hàng may mặc xuất khẩu
Thành lập vào năm 1991
Với nguồn hàng ổn định, chế độ hợp lý công ty luôn có số lượng lao động ổn định.
Đặc biệt với chế độ lương, thưởng tết, hỗ trợ xe ... công ty luôn có số lượng công nhân tăng sau tết.

Quy mô công ty: 500-1.000 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: