Việc làm đăng tuyển: 7314
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Công ty Datapost

Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty Datapost

Công ty Datapost là đơn vị hoạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là Tổng công ty nhà nước, do Nhà nước thành lập và đầu tư 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính: - Sản xuất phong bì, ấn phẩm, tem nhãn, vật tư, bao bì dùng cho bưu chính - In các tài liệu chứa thông tin cố định hoặc biến đổi - In hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ - In, sao bản ghi các loại - Dịch vụ lồng gấp, đóng gói bưu gửi - Dịch vụ chuyển phát trong và ngoài nước - Dịch vụ quảng cáo trên phong bì, ấn phẩm, tờ rơi quảng cáo, trang điện tử.

Quy mô công ty: 200-500 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: