Việc làm đăng tuyển: 7282
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Sáng Tạo Việt

Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Sáng Tạo Việt

Công ty chuyên về đào tạo các kỹ năng mềm, Pr, truyền thông, Marketing, quảng cáo truyền hình, tổ chức sự kiện, cố vấn, đào tạo nhân sự, dịch vụ cung cấp PG, ca sĩ, người mẫu. Công ty chuyên về khóa học Marketing.

Quy mô công ty: dưới 10 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: