Việc làm đăng tuyển: 7697
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Công ty Cổ Phần Bưu Chính Thành Phố Citypost

Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty Cổ Phần Bưu Chính Thành Phố Citypost

 Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
 Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Giám đốc duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.
 Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mâu của các quy trình này.
 Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các mối quan hệ khách hàng.
 Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Quy mô công ty: 50-200 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: