Việc làm đăng tuyển: 7313
Tìm việc làm và đăng tuyển dụng tại Seek.com.vn

Người tìm việc: Tạo tài khoản

Kết quả tìm việc làm

Việc làm tại Công ty Bưu chính Thành phố

Thông tin nhà tuyển dụng

Công ty Bưu chính Thành phố

Công ty Bưu chính Thành Phố được thành lập với mục tiêu trở thành một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực bưu chính,chuyển phát tại Việt Nam. Chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ và luôn luôn xác định khách hàng chính là trọng tâm và là người quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp.

Quy mô công ty: 50-200 nhân viên

Việc làm tại nhà tuyển dụng này: