Job listings: 7278
Search for your best talent on recruitment website in Vietnam

Job Seeker: Register

Job search result

Jobs at Tập đoàn Sendai - Công ty cổ phần TNG POWER

Employer information

Tập đoàn Sendai - Công ty cổ phần TNG POWER

Tng Power Joint Stock Company
Địa chỉ tại Nhóm 7, thôn Đông Viên, Xã Đông Quang, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Mã số thuế 0108080314 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Hà Nội
Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Conpany size: 5.000-10.000 employees

Jobs from this employer: