Job listings: 7546
Search for your best talent on recruitment website in Vietnam

Job Seeker: Register

Job search result

Jobs at Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ N.T.V

Employer information

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ N.T.V

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ N.T.V là công ty chuyên sản xuất, lắp đặt nhôm kính, đã đi vào hoạt động được gần 16 năm.
Với thời gian hoạt động trên 10 năm, N.T.V tự hào là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất và lắp đặt nhôm kính.

Conpany size: 10-50 employees

Jobs from this employer: