Job listings: 7282
Search for your best talent on recruitment website in Vietnam

Job Seeker: Register

Job search result

Jobs at Công ty TNHH Nhựa Miền Tây

Employer information

Công ty TNHH Nhựa Miền Tây

Công ty Nhựa Miền Tây là công ty 100% vốn nước ngoài, được thành lập theo giấy phép số:1653/GP ngày 15/08/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư . Giấy phép điều chỉnh số 1653/GPĐC2-CT ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ do Ông Peter Wong ( Việt Kiều Mỹ ) làm chủ đầu tư.

Ngày 17 tháng 04 năm 2008 đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ căn cứ giấy CNĐT số 571041000015 chuyển đổi thành Cty TNHH Nhựa Miền Tây do "Bà Cao Thị Tư "là chủ vốn đầu tư. Với hình thức sở hữu mới này, công ty tiếp tục hoạt động, phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài nước như: Myanmar, Camdodia, Paskitan,...

Chuyên sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm nhựa cao cấp từ chất dẻo, nhựa tổng hợp, nhựa kỹ thuật, sản xuất khuôn mẫu và sản phẩm bằng kim loại ,..., thay thế hàng nhập khẩu, phục vụ cho tiêu dùng và các ngành hàng Công-Nông-Ngư nghiệp, giao thông đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và các thành phần kinh tế khác. Ngoài ra còn Xuất khẩu trực tiếp: vật tư, nguyên liệu, hóa chất , sản phẩm nhựa, sản phẩm kim loại, máy móc thiết bị, khuôn mẫu ngành nhựa,...

Conpany size: 50-200 employees

Jobs from this employer: