Job listings: 7580
Search for your best talent on recruitment website in Vietnam

Job Seeker: Register

Job search result

Jobs at Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới (NMS)

Employer information

Công ty cổ phần dịch vụ di động Thế Hệ Mới (NMS)

NMS là một công ty liên kết của HTC (Tập đoàn Viễn thông Hà Nội), một nhóm các công ty chuyên về Viễn thông và Dịch vụ Thông tin tại Việt Nam.

NMS tập trung vào việc cung cấp dịch vụ gia công CNTT (Gia công phần mềm và Dịch vụ quản lý CNTT); và Gia công quy trình kinh doanh (Dịch vụ gia công phần mềm và nhập dữ liệu của Call Center)

Conpany size: 200-500 employees

Jobs from this employer: